Výrobní dílna

Displej výrobní dílny

Maximální denní objem výroby dosahuje 100 000.Náš roční objem prodeje v současnosti dosahuje 80 000 000 kanystrů.

Zavázali jsme se poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty od zdroje.

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2

Připraveno k odeslání

asi 2

asi 2

asi 2

asi 2